Lũy Kế Là Gì ? Tất cả về lỹ kế

Lũy kế là gì?

 

Khái niệm về lũy kế:
– Lũy kế chính là số liệu tổng hợp trước đó được đưa vào tính tiếp trong phần hoạch toán tiếp theo.

Công thức tính lũy kế

Lũy kế = lũy kế các tháng trước+ phát sinh trong kỳ này

Ví dụ về lũy kế

Định khoản trước A là: 3+3+4 = 10
Định khoản sau B là ” : 4+5+6 = 15
Định khoản tổng hợp C = A + B = 25.
Thì A chính là phần lũy kế trong định khoản của C.
Ví dụ trong 1 doanh nghiệp: Nợ tháng trước là 5 triệu, nợ tháng này là 1 triệu, tổng nợ của tháng này sẽ là 6 triệu. Vậy nợ tháng trước chính là lũy kế của số nợ tháng sau.

Lỗ lũy kế

 

Nhiều doanh nghiệp có khối lượng tiền lãi hàng tháng rất cao nhưng lại vẫn lỗ lũy kế. Vậy lỗ lũy kế là gì?

Tìm hiểu GDP Là gì

– Sự suy giảm giá trị tài sản
Giá trị ghi trên sổ sách nhiều hơn giá trị thu hồi của tài sản đó thì tài sản đó bị suy giảm giá trị. Giá trị tài sản là số tiền thể hiện trên sổ kế toán, còn giá trị thu hồi là giá trị thực của tài sản đó. Vì vậy, khi giá trị tài sản thực tế nhỏ hơn trên sổ sách kế toán, thì tài sản đó có sự suy giảm giá trị và giá trị thực cần ghi nhận chính là khoản lỗ lũy kế.

Để tìm ra những khoản suy giảm đó ta cần làm gì.

Mỗi doanh nghiệp đều phải xem xét và cân nhắc các chỉ số suy giảm cả bên trong lẫn bên ngoài.
+ Chỉ số bên ngoài chính là sự suy giảm trong giá trị thị trường, hay những thay đổi bất lợi trong kỹ thuật, môi trường kinh tế, tăng lãi suất thị trường, môi trường pháp lý hoặc do tỷ suất lợi nhuận, cũng có thể do số lượng tài sản của doanh nghiệp vượt quá số vốn hóa của thị trường.
+ Chỉ số nội bộ là gì? Là sự lỗi thời hay do thiệt hại về vật chất, hay hiệu suất tài sản tồi tệ hơn dự kiến, những thay đổi bất lợi cho công ty trong tái cơ cấu một hoạt động bằng cách sử dụng tài sản hoặc loại bỏ nó sớm hơn dự định.
Nếu công ty thấy có một trong các chỉ số trên thì phải xác định giá trị thu hồi của tài sản.

Vậy giá trị thu hồi là gì?

 

Giá trị thu hồi cao hơn giá trị thực của tài sản trừ chi phí bán hàng trừ giá trị tài sản sử dụng.
Công thức: Giá trị thực – chi phí bán hàng = số tiền có thể nhận được từ việc bán tài sản sau khi loại bỏ một số chi phí. Cơ bản đây là một mức giá được thiết lập trong hợp đồng bán hàng hoặc giá thị trường của các tài sản tương tự nó.
Còn giá trị sử dụng là giá trị chiết khấu hay là giá trị hiện tại của dòng tiền dự kiến thu về từ việc sử dụng của tài sản hay thanh lý tài sản ở cuối thời gian sử dụng được của tài sản đó.

Cash Generating Unit là gì?

Nhiều khi chúng ta không thể xác định được chính xác giá trị thu hồi tài sản vì có thể tài sản đó thuộc nhóm không tạo ra dòng tiền.
+ Ví dụ về một lò nướng bánh pizza, lò nướng bánh không tạo ra bất kỳ dòng tiền nào, nhưng lò nướng là một phần giúp tạo ra dòng tiền của nhà hàng…
Trong ví dụ trên thì đơn vị tạo tiền là toàn bộ cửa hàng bán pizza.

Công thức tính lỗ lũy kế

Giá trị ghi trên sổ của CGU – giá trị thu hồi của CGU = Lỗ lũy kế
Nếu như không tính được giá trị thu hồi của một tài sản riêng lẻ thì nên tính giá trị thu hồi của toàn doanh nghiệp và xác định lỗ lũy kế cho toàn bộ danh nghiệp đó.
Sau đó lỗ lũy kế của CGU phải được phân bổ cho từng tài sản một.
Với ví dụ trên về cửa hàng bánh pizza nếu bạn tính lỗ lũy kế cho toàn bộ cửa hàng thì bạn cần phải phân bố sự mất mát tới các tài sản riêng gồm cả máy nướng pizza…

Hạch toán các khoản lỗ lũy kế

Nếu mô hình giá gốc đước áp dụng, lỗ lũy kế sẽ được ghi nhận:
Nợ: Chi phí lỗ lũy kế sẽ lỗ hoặc lãi / Có: Tài sản
Nếu như mô hình đánh giá lại được áp dụng, lỗ lũy kế được ghi nhận:
Nợ: Thặng dư đánh giá lại hay là nguồn vốn / Có: Tài sản
Đừng quên điều chỉnh chi phí khấu hao kỳ tới nhé!

Đảo ngược khoản lỗ lũy kế được không?
+ Có: Nếu như một số chỉ số khiến lỗ lũy kế giảm và việc hoàn nhập lỗ lũy kế được ghi nhận như sau:
+ Nợ: Tài sản / Có: Hoàn nhập lỗ lũy kế
Nhớ phải điều chỉnh chi phí khấu hao cho kỳ tới. không đảo ngược khoản lỗ lũy kế trên lợi thế thương mại

  • Leave Comments