inbox là gì ? ib là gì

đây là câu hỏi rất rễ trả lời tuy nhiên khi bạn chưa biết đến từ này thì lại rất lúng túng khi gặp câu nói này “check inbox”

inbox= in+box tưc là  “bên trong” + “hộp”  =bên trong hộp .Nếu chỉ là bên trong hộp thì chúng ta sẽ không hiểu đó là nghĩa gì. mà Bên trong hộp tức là có một điều gì đó ,cái gì,chuyện gì.. đó ở trong hộp tức là một điều gì đó chưa được biết

Vậy Ib là gì? 

Chữ I Là viết tắt của từ “in” trong tiếng anh
Từ “in” trong tiếng anh có nghĩa là “trong” và từ B cũng là biết tắt của từ box trong tiếng anh .Vậy hay nói cách khác từ Ib tức là viết tắt của từ inbox nó cũng tương đương với từ inbox

inbox là gì trên facebook ?

 

ở đây khi các bạn dùng mạng xã hội như facebook thì nó chính là hộp thư đến hay còn gọi là tin nhắn đến  .Check inbox tưc là xem tim tin nhắn đến.

khi một ai đó muốn nói chuyện riêng với bạn hay bạn muốn nói chuyện riêng với người đó thì bạn sẽ yêu cầu họ là check inbox,hay inbox .Hay có thể hiểu là chuyện riêng của 2 người với nhau.

hay khi dùng gmail thì inbox cũng là hộp chứa những thư đến

đó là cách dùng hay gặp nhất của  inbox

Liên quan:

crush là gì

how do you do bạn có biết cách sử dụng

trap là gì

  • Leave Comments