Co.ltd là gì ?

Ở Việt Nam cũng như các nước khác trên thế giới thường có các loại hình công ty là: Công ty trác nhiệm hữu hạn, hay các công ty cổ phần và cả các công ty hợp danh… Chúng ta   dễ gặp nhất là loại hình công ty TNHH và công ty cổ phần. Đằng sau các công ty luôn có chữ .Ltd .JSC sau phần tên tiếng ANh của công ty đó.

Vậy co.ldt là gì >

Đây là loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, đuôi có từ CO được viết tắt của từ Company để chỉ Công ty và thường là các công ty cổ phần, đây là một thực thể pháp lý được thành lập để tiến hành các hoạt động công nghiệp, thương mại vốn được chia thành cổ phiếu do các thành viên của công ty nắm giữ. Còn LTD viết tắt của Limited dịch ra tiếng việt có nghĩa là: có hạn, hạn chế, hạn định. Công ty trách nhiệm thường có 2 loại là Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên, các công ty này không được nhà nước cấp phép phát hành cổ phiếu.

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

– Đây chính là một loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và được pháp luật thừa nhận. Công ty và chủ sở hữu công ty là hai thực thể riêng biệt. Về mặt pháp luật thì công ty là pháp nhân còn chủ sở hữu công ty là thể nhân với các quyền sở hữu công ty.

– Công ty TNHH được biết đến là một loại hình doanh nghiệp có không quá 50 thành viên góp vốn chung và thành lập nên công ty, và chịu trách nhiệm về các khoản nợ cũng như nghĩa vụ tài chính trong phạm vi tài sản của công ty.

Về sự hình thành và phát triển của công ty TNHH

– Trên thế giới Mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn được ra đời sau hình thức công ty cổ phần và muộn hơn so với các loại hình công ty đối nhân. Mô hình công ty TNHH hạn thực sự xuất hiện ở cuối thế kỷ 19 và phát triển mạnh mẽ ở thế kỷ 20. Các nhà nghiên cứu cho rằng mô hình công ty TNHH xuất hiện như là một sản phẩm của hoạt động lập pháp.Mô hình công ty TNHH xuất hiện thích hợp cho việc kinh doanh ở quy mô vừa và nhỏ. Mô hình này vừa có yếu tố quan hệ mật thiết giữa các thành viên, vừa có tư cách pháp nhân cũng như các chế độ TNHH của thành viên như công ty cổ phần. Vậy nên mô hình này được ưa chuộng ở hầu hết các nước trên thế giới. Các công ty TNHH chiếm tỉ lệ rất cao.

– Tại Việt NamPháp luật về công ty đã được người Pháp đem đến Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 và nửa đầu thế kỷ 20, vì thế mà pháp luật công ty của Việt Nam đã chịu nhiều ảnh hưởng lớn bởi mô hình luật công ty của các nước châu Âu. Hình thức công ty trong luật thương mại của Pháp xuất hiện trong các bộ luật trong thời Pháp thuộc. Các bộ luật này có quy định về các mô hình công ty, mà chúng ta thấy trong luật định Việt Nam hiện giờ. Các quy định của bộ luật thương mại Trung Kỳ tiếp tục được áp dụng tại miền Nam đến khi Bộ luật thương mại Việt Nam năm 1972 có hiệu lực. Trong bộ luật này thì mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn tiếp tục được chấp nhận cùng các hình thức công ty khác.
Đặc điểm pháp lý của công ty TNHH

– Công ty có tư cách pháp lý kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.- Công ty chịu trách nhiệm hữu hạn, còn các thành phải viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ cũng như có nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn của doanh nghiệp.- Các công ty TNHH không được phép phát hành cổ phiếu để huy động vốn.- Là một công ty đóng nên việc chuyển nhượng vốn góp của thành viên công ty TNHH bị hạn chế.- Trên các bảng hóa đơn chứng từ và các giấy tờ giao dịch khác của phải ghi rõ tên công ty kèm.Nguyễn HươngPhân biệt Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

– Công ty TNHH 1 thành viên là doanh nghiệp do một cá nhân hay 1 tổ chức làm chủ sở hữu công ty và chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nơ, có nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn của công ty.- Công ty TNHH 1 thành viên có tư cách pháp luật kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.- Công ty TNHH 1 thành viên không phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều động.- Công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức kinh doanh do tổ chức khác làm chủ sở hữu và chịu trách nhiệm các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản của công ty bằng số vốn.
Về cơ cấu tổ chức pháp lý của Công ty TNHH 1 thành viên

Công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức có cơ cấu tổ chức sau:
– Chủ sở hữu công ty có nhiệm kỳ không quá 5 năm. Người đại diện theo uỷ quyền phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định sau sau đây:

+ Có đủ năng lực dân sự.

+ Không bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp.

+ Là người có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh

– Đối với công ty con thì vỡ chồng, cha, mẹ, anh, chị… của người người quản lý công ty mẹ không được cử làm người đại diện theo uỷ quyền tại các công ty con.

– Chủ sở hữu có quyền thay thế người đại diện uỷ quyền bất cứ lúc nào.

– Trường hợp có từ hai người được bổ nhiệm thì cơ cấu tổ chức quản lý của công ty bao gồm Hội đồng gồm tất cả người đại diện theo uỷ quyền.

– Nếu chỉ có một người được bổ nhiệm thì người đó làm Chủ tịch công ty, cơ cấu quản lý bao gồm Chủ tịch công ty, Giám đốc, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

– Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hay Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.

– Chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng thành viên được quy định như sau:
+ Hội đồng thành viên: là chủ sở hữu công ty có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty.

+ Chủ sở hữu công ty có trách nhiệm chỉ định Chủ tịch Hội đồng thành viên.

+ Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty  có các quyền sau đây: Tổ chức thực hiện quyết định của Hội đồng thành viên, đưa ra quyết định về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty, ngoài ra tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty. Ban hành quy chế quản lý nội bộ công ty cũng như bổ nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty.

+ Kiểm soát viên: chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình. Có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

hi vọng qua bài viết bạn đã hiểu được co,Ltd là gì

Tìm hiểu thêm : exp là gì 

  • Leave Comments