Nếu bạn có bất kỳ thông tin hay câu hỏi nào liên quan đến chính sách bảo mật của Săn Voucher bạn vui lòng liên hệ địa chỉ email tại đây 

Với othichnhi.cm sự riêng tư của khách truy cập rất quan trọng đối với chúng tôi. Tài liệu chính sách bảo mật này phác thảo các loại thông tin cá nhân được nhận và thu Sanvoucher.com và cách sử dụng nó.

Tài liệu
Giống như nhiều trang web khác, Othichnhi.com làm cho việc sử dụng các tập tin đăng nhập. Các thông tin bên trong các tập tin đăng nhập bao gồm giao thức Internet (IP) địa chỉ, loại trình duyệt, cung cấp dịch vụ Internet (ISP), ngày / thời gian, giới thiệu / thoát khỏi trang web, và số lần nhấp chuột để phân tích xu hướng, quản trị trang web, dò tìm hoạt động của người sử dụng xung quanh các trang web, và thu thập thông tin nhân khẩu học. Địa chỉ IP, và các thông tin khác như không được liên kết với bất kỳ thông tin có tính chất cá nhân.

Cookies
Sanvoucher.com không sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về khách truy cập ưu tiên, thông tin người dùng cụ thể ghi trên các trang người dùng truy cập hoặc truy cập, tùy chỉnh nội dung trang web dựa trên loại khách truy cập trình duyệt hoặc các thông tin khác mà người truy cập sẽ gửi thông qua trình duyệt của họ.

Othichnhi.com không có quyền truy cập vào hoặc kiểm soát các tập tin cookie được sử dụng bởi các nhà quảng cáo của bên thứ ba.
Bạn nên tham khảo các chính sách bảo mật tương ứng của các máy chủ quảng cáo của bên thứ ba để có thông tin chi tiết hơn về hoạt động của họ cũng như để được hướng dẫn về làm thế nào để lựa chọn ra những thực hành nào. Sanvoucher.com của chính sách riêng tư này không áp dụng cho, và chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của các nhà quảng cáo khác như hay trang web.
Nếu bạn muốn vô hiệu hóa cookie, bạn có thể làm như vậy thông qua các tùy chọn trình duyệt cá nhân của bạn. Thông tin chi tiết về quản lý cookie với các trình duyệt web cụ thể có thể được tìm thấy tại trang web tương ứng của các trình duyệt.